Barbecue producten

Productgroep Barbecue producten

Hoewel wij momenteel qua aanbod een niet al te grote diversiteit aan barbecueproducten in algemene zin aanbieden, is barbecueworst een type barbecueproduct dat bij ons een relatief grote afzet genereerd. Wij zijn ons binnen het barbecueproductensegment in de loop der jaren gaan focussen op barbecueworst en hebben hierin een grote hoeveelheid aan kennis verzameld. Barbecueworst is als het om worst gaat een vrij innovatief product. Het animo voor barbecueën lijkt alleen maar toe te nemen en ook lijkt het barbecueseizoen steeds eerder op gang te komen. In Amerika en Canada is een winterbarbecue in combinatie met marshmallows een normale zaak en wordt dit gezien als een echte familietraditie. In Nederland lijkt dit meer een overgewaaide trend te worden dan een uit de hand gelopen grap. Op TV worden we doodgegooid met barbecueprogramma's, de reclamefolders staan vol met innovatieve en verschillende typen buitenkeukens en er wordt geëxperimenteerd met barbecuetechnieken. Alles wijst er dus op dat barbecueën trendy is en wordt.