Algemeen

Werken bij Compaxo Fijne Vleeswaren B.V.

Wij zijn een dynamisch familiebedrijf waar we blijven streven naar innovatie en verbetering. Vele medewerkers uit Gouda en omstreken dragen hier dagelijks aan bij. Door het gehele bedrijf hanteren wij een lange termijn visie, wat ook terug te zien is in de duur waar onze medewerkers bij Compaxo blijven. Het is dan ook niet zeldzaam om bij ons mensen tegen te komen die al meer dan 15 jaar actief zijn. Regelmatig zoeken we passionele en toegewijde krachten om onderdeel uit te maken van ons team en ons te ondersteunen in het behalen van onze doelen.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures uitstaan:

Productontwikkelaar

Medewerker specificatiebeheer

Stagiair marketing & communicatie

Acquisitie via derden wordt niet op prijs gesteld. 

Bent u geïnteresseerd in een van de vacatures? Print dan het Compaxo sollicitatieformulier uit, vul deze in, en stuur deze op in combinatie met uw CV en motivatie brief naar:

Compaxo Fijne Vleeswaren B.V.
Schielands Hoge Zeedijk 35
Postbus 100
2800 AC Gouda

MARIJNIZ 160601 9036 WEB

 

 

 

Compaxo denkt graag met de klant mee bij het voldoen aan zijn wensen, die meestal gemaakt worden op producttype, modellering en verpakking. Binnen de vleeswarenindustrie zijn wij actief op een zeer breed assortiment. Met de inhoud op deze website willen wij u slechts een impressie geven van wat wij kunnen. De inbreng van de klant is daarbij ook gewenst, aarzel dan ook niet om contact te zoeken en uw wensen kenbaar te maken. Onze verkoopafdeling helpt u graag om een oplossing te vinden.

 

 

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.compaxo.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Compaxo website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Compaxo Fijne Vleeswaren BV de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Compaxo Fijne Vleeswaren BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Compaxo Fijne Vleeswaren BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de www.compaxo.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Compaxo Fijne Vleeswaren BV aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Compaxo Fijne Vleeswaren BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Compaxo Fijne Vleeswaren BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compaxo Fijne Vleeswaren BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Compaxo Fijne Vleeswaren BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Compaxo Fijne Vleeswaren BV respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Compaxo Fijne Vleeswaren BV. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Compaxo Fijne Vleeswaren BV mag worden gekopieerd.