Tastefully honest tradition

Met de complete keten in handen waken we over de kwaliteit en kunnen we zélf verwerken, verpakken, verdelen en – vooral – verbeteren. Dat laatste hebben we dit jubileumjaar heel serieus genomen. 2021 is het uitgelezen moment om ons 125-jarige ambacht in ere te houden en – tegelijkertijd – onze klanten een verfijnde service aan te bieden. Deze vernieuwde aanpak omvat spoedig ook een opgefrist online platform dat de focus legt op nauwe samenwerkingen en gebruiksgemak.

With the complete chain in our own hands, we watch over the quality and take the opportunity to process, package, distribute and – above all – improve. The latter was something we took very seriously this anniversary year. 2021 is the opportune moment to honour our 125-year-old craft and – at the same time – provide our customers with a refined service. This renewed approach will soon include a refreshed online platform with a focus on close partnerships and ease of use.

Ga verder naar huidige website

Proceed to the current website